Ruska swastyka

-1

Synonim wielkiej litery "Z" umieszczanej na rosyjskich pojazdach wojskowych w czasie inwazji na Ukrainę lub symbol poparcia dla samej inwazji gdy używany przez cywili. Ze względu na wyjątkowo okrutne postępowanie agresora ze wschodu symbol traktowany jest podobnie do znaku III Rzeszy.
Znaczenie "Z" i podobnych malowanych białą farbą na wozach pancernych Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników znaków to kolejno:
-"Z"- Wschodnie siły Federacji Rosyjskiej
-"Z" w kwadracie- siły FR z Krymu
-"O"- Siły z Białorusi
-"V"- Piechota moskiewska
-"X"- Oddziały czeczeńskie (Czeczeni)
-"A"- Oddziały specjalne.
PS: Najlepszy patent by samochód sąsiada został zdemolowany to namalować mu na nim wielkie, białe "Z", przynajmniej w okolicach Ukrainy, tylko niech sąsiad tego nie widzi.

Wizerunek miasta