Rammusować

13

Wyrażać się monosylabami, odpowiadać maksymalnie lakonicznie na złożone pytania. Słowo powstałe od cytatów Rammusa (bohatera z gry League of Legends).

— Patrząc z perspektywy czasu na konflikt między Palestyną i Izraelem, mając na uwadze warunki ekonomiczne i stosunki między tymi państwami, stwierdź czy Palestyna jest bezprawnie okupowana.
— Tak.
Wizerunek miasta