Puzzle

3

Żartobliwe określenie na pustaki z budowy

- Żmudka, wychodzimy jutro?
- Nie ja w robocie, Puzzle będę układał.
Wizerunek miasta