Puta

11

Kurwa. Określenie zapożyczone z języka hiszpańskiego. Należy do slangu łączonego.
Oznacza zarówno przekleństwo jak i zawód.

S: O puta, przeleciałeś tą pute z klasy?
K: Nie! To ona przeleciała mnie, puta!
Wizerunek miasta