Pucek

4

Osoba odklejona od rzeczywistości

-patrz jaki zamyślony jest
- no niezły z niego pucek
Wizerunek miasta