Pułapka na Carlosa

13

Pozornie niezwykle trudna, w wykonaniu rzecz lub czynność, w rzeczywistości będąca prosta, łatwa, banalna.

Zadanie dodatkowe na teście z matematyki to była pułapka na Carlosa.
Wizerunek miasta