Ptkwo

-2

Skrót od nazwy poznańskiej dzielnicy Piątkowo

Wizerunek miasta