Ptkwo

1

Skrót od nazwy poznańskiej dzielnicy Piątkowo

Wizerunek miasta