Przyajciół sobie szukasz?

-17

Mówimy tak do ktoś, gdy chce dołączyć do jakiejś grupy, który akurat gada ze sobą, a nie jest lubiany
- Siemanko (wciąga rękę)
- Spadaj. Przyjaciół sobie szukasz?

- Siemanko (wciąga rękę)
- Spadaj. Przyjaciół sobie szukasz?
Wizerunek miasta