Przejazdówka

15

Bilet okresowy w komunikacji miejskiej.
Określenie popularne w Lublinie.

Wizerunek miasta