Przedpita

7

Napój spożyty przed wypiciem od razu przed wypiciem kielona.

-Za melanż!
Przedpita (przedpija kielona sokiem), pita (pije kielona), popita (zapija kielona sokiem)
-Ale ty słaby jesteś, patrz jak to się robi (pije kielona na strzała nawet bez popity)
Wizerunek miasta