Pruszkowskie anżynki

7

Charakterystyczną w tym regionie, potoczna nazwa na Pixe/MDMA.

- Stary, ale to kopie!

- Mordo, w końcu to Pruszkowskie anżynki.
Wizerunek miasta