Projekt X

-1

Złośliwe określenie wydarzeń, które omijają osobę nimi zainteresowaną.

– Ej, wieśki! Mam nadzieję, że w weekend nic się nie dzieje, bo jestem w robocie.
– Nic takiego, tylko Projekt X.


– Nie było mnie w piątek w szkole. Coś mnie ominęło?
– Tak, Projekt X!
Wizerunek miasta