Predator

7

Oznacza osobę, która zwykle interesuje się osobami poniżej wieku zgody lub tymi które go osiągnęły, ale pozostają niepełnoletnie. Predatorami zazwyczaj są osoby już pełnoletnie, które są starsze o min. 5 lat w stosunku do swoich ofiar i usilnie dążą do jakiej kolwiek formy kontaktu seksualnego z nią, nawet jeśli będzie to naruszać kwestie prawne. U predatorów można zaobserwować silną tendencję do manipulacji swoimi ofiarami lub prób zastraszania, chcąc w ten sposób uzyskać szansę do wykorzystania jej seksualnie.

- E! Tymek! Słyszałeś o tej srogiej inbie z Izą?
- Nie, to coś nowego?
- O stary! Ponoć jakiś predator zaczął ją zastraszać i nią manipulować, że niby się zabije jak nie będzie mu wysyłać nudli, a jak mu już wysłała, to zaczął pie*dolić że wszystkim pokaże jaką to jest kure*ką, jak się z nim nie prześpi.
- Co za spaprany typ - jak ona dopiero za 8 miesięcy będzie miała 15 lat.
- Ta, ale sprawa i tak już jest na bagietach, bo jej starzy się o tym dowiedzieli.
Wizerunek miasta