Porcelanowy Szept

13

Kiedy jesteś w toalecie załatwiając twardszą potrzebę i podczas tego puścisz cichacza.

- O stary, tak mnie cisnęło że nawet nie zrobiłem porcelanowego szeptu!.
Wizerunek miasta