Popotin

9

Tyłek. Określenie zapożyczone z języka francuskiego. Należy do slangu łączonego, składającego się w głównej mierze ze słów pochodzenia obcojęzycznego ( slang używany m.in. przez grupę D&S ).

S: O stary jaka nana!
D: No i jaki szałowy popotin.
Wizerunek miasta