Pomaturówka

3

Studniówka, która odbyła się 100 dni po maturze ze względu na brak możliwości zorganizowania jej wcześniej. Przykładowo w 2020 i 2021 przez obostrzenia pandemiczne.

Gosia: masz jakieś plany na jutro?
Ania: idę na pomaturówkę.
Wizerunek miasta