Podbić Czechosłowację

31

Zrobić coś naprawdę łatwego.

A: Te zadanie jest bardzo trudne
B: Co?! przecież to jest jak podbicie Czechosłowacji
A: No nie wiem, chyba dostane sztywnego Hitlera
Wizerunek miasta