Po chuju Mariana

-5

Uniwersalny zwrot do wyrażania niezadowolenia, sprzeciwu, smutku.

- Tato, dasz 20 złotych na kino?
- Po chuju Mariana, gówniarzu.
Wizerunek miasta