Piszczelówka

225

Denaturat. Nazwa pochodzi od skrzyżowanych piszczeli z trupią czaszką.

- Piszczelówka to bardzo dobry trunek.
- Taa, zwłaszcza jak chcesz szybko wybrać się na tamten świat.
Wizerunek miasta