Pisowiec

22

Osoba popierająca partię PIS

Wizerunek miasta