Pisowiec

8

Osoba popierająca partię PIS

Wizerunek miasta