Pisowiec

32

Osoba popierająca partię PIS

Wizerunek miasta