Pisowiec

16

Osoba popierająca partię PIS

Wizerunek miasta