Pisowiec

6

Osoba popierająca partię PIS

Wizerunek miasta