Pisowiec

21

Osoba popierająca partię PIS

Wizerunek miasta