Pisowiec

2

Osoba popierająca partię PIS

Wizerunek miasta