Pisoskazaniec

2

Osoba, która pomimo dostrzegania zasadniczych wad polskiej partii Prawo i Sprawiedliwość (zazwyczaj w aspekcie politycznym), popiera ją ze względów ideowych (lub czasem ekonomicznych).
Termin jest złożeniem skrótowca „PiS” oraz wyrazu „skazaniec”.

— To na kogo zagłosujesz?
— No nie wiem... Tak najbliżej sanacji to chyba będą PiSiory, zatem pisoskazanie...
Wizerunek miasta