Pierdzimączek

-5

Określenie na warzywa, których spożycie powoduje nadmierną produkcję dwupierdzianu kapusty (czyli bąków), to jest groch, fasola i cebula.

Wizerunek miasta