Peti leżą

22

Używane do spławienia sępa, który sępi o papierosy.

- Masz fajkę?
- Francuskie papierosy - pokazujesz na ziemię, gdzie leżą pety - Peti Leżą, płaskie i półpłaskie, zależy jak kto zdeptał.
Wizerunek miasta