Personalik

-5

Jest to mały skręt z marihuany, jest w nim na tyle mało narkotyku, że upali się nim tylko jedna osoba - stąd nazwa personalik (z łacińskiego persona - osoba).
Po prostu mały joint.

"-Przyniosłem lolka!
-Tego personalika?! We 2 w ogóle się nim nie zjaramy! Tylko ciśnienia mi narobisz..."
Wizerunek miasta