Perkurator

-7

Perkurator- mówiąc najprościej prokurator , słowo używane najczęściej przez mieszkańców wsi.

-Trzeba w końcu uspokoić sołtysa
-Panie za to grodzi Prekurator
Wizerunek miasta