Papieżyć

13

Pouczać kogoś, jak powinien postępować ze swoją wiarą. Wyrażenie używane głównie w wątku kościoła.

Babcia: a w kościele wnusiu byłeś?
Wnuczek: babcia, przestań papieżyć...
Babcia: że co robić?
Wnuczek: zachowywać się gorzej niż ksiądz po kolędzie.
Wizerunek miasta