Papieżowa

24

Godzina 21:37

-Te! Już papieżowi jest!
-To puszczaj barkę, a nie się gapisz
Wizerunek miasta