Panimaju

24

Rozumieć coś. Pochodzi z języka ukraińskiego/rosyjskiego

-tam musisz to zanieść i położyć, panimajesz?
-da da, panimaju panimaju sefie
Wizerunek miasta