Pan Gugle

13

Wszystko czego nie wiemy, a czego możemy się dowiedzieć, znajdziemy w panu gugle. www.google.pl

- Kiedy skończyła się II wojna światowa?
- Spytaj pana gugle.
Wizerunek miasta