Palić Kamila

8

Unikać kontaktu nie odbierając telefonu, udawać absencje, przesadnie długo nie wychodzić z łóżka (piernatu)

A: X ciągle nie odbiera telefonu
B: ode mnie też nie
A: Znowu Pali Kamila pewnie
Wizerunek miasta