Pagon

2

W Gorzowie tak się mówi na kreski.

We no sypnij tutaj pagona.
Wizerunek miasta