PTS

2

Skrót z języka angielskiego, używany w grach oznaczający "permission to speak" tzn. "pozwolenie na mówienie".

Gracz1: PTS
Gracz2: Yes?
Gracz1: Can I be AFK for a while? (Mogę być AFK na chwilę?)
Gracz2: Sure.
Wizerunek miasta