PMT

1

Po Moim Trupie

A: Dari jedziemy w góry?
B: PMT!
Wizerunek miasta