PD

14

Punkty doświadczenia
Ten skrót jest używany w grach wideo.

- Nie mam wystarczająco pd aby kupić ten samochód.
Wizerunek miasta