Oszyć kogoś

4

Inaczej okraść kogoś, przywłaszczyć sobie czyjąś własność.

- Gdzie jest Twój telefon?
- Nie mogę go znaleźć, tamten typ mnie chyba oszył!
Wizerunek miasta