Omełtuch

23

Kusy, licho ubrany, obdartus.
Słowo z gwary Krakowskiej.
W gwarze Radzyńskiej funkcjonuje określenie zapożyczone - pomełtuch, lecz oznacza członka rodziny z, którym "coś jest nie tak".

"Jak idziemy do ludzi założyłbyś na siebie coś wyprasowanego, a nie jak omełtuch jakiś..."
Wizerunek miasta