Odpierwiastkuj się

10

Używane kiedy chcemy inteligentnie zasugerować oddalenie się. Najskuteczniejsze przy użyciu go z podobnymi słowami np. Odpierwiaskuj się ty ilorazie nieparzysty.

-Ale z ciebie debil!
-Odpierwiaskuj się ty ilorazie nieparzysty.
Wizerunek miasta