Odklejenie

18

Odrzucenie całkowite lub częściowe ogólnie przyjętych norm społecznych, teorii naukowych popartych badaniami i obserwacjami, oraz awersję do chęci zmiany swoich poglądów na ich temat. Bycie odklejeńcem oznacza upośledzenie funkcji poznawczych, które uniemożliwia pogodzenie się z faktycznym stanem rzeczy i jest tłumaczone w bardziej przystępny (dla odklejeńca) sposób.

Wizerunek miasta