Odbałucić

11

Odrąbać, wyrąbać, odciąć

- Idę odbałucić kawałek drewna do ogniska
Wizerunek miasta