Obczłon

10

Jest to szklana fifka z charakterystycznym osadem wewnątrz, powstałym w wyniku palenia marihuany.

A: Mordo masz jeszcze tą lufę?

-B: Jasne, dawaj lecimy opalić obczłon!
Wizerunek miasta