O w mordę!

-2

W slangu tak się mówi z zaskoczenia.

-O w mordę! Dendął mnie!
-O w mordę! Tyle forsy mi dali!
Wizerunek miasta