Oślinić ustnik

-7

zrobienie komuś loda / ogolenie stalina

Stary ale mi znajoma ośliniła ustnik o kurwa nieźle
Wizerunek miasta