Nypać

0

Inaczej szukać; używane także czasem do określenia wykonywaniej przez kogoś niewielkiej czynności, przypominającej szukanie czegoś. Słowo z "języka chachłackiego" powstałego z połączenia języka ukraińskiego z sąsiednimi językami lub lokalnymi gwarami.

- Co ty tam nypiesz pod tą ławką?!
- A, długopis mi spadł.
Wizerunek miasta