Nosz Kurwa

-3

Zdanie to jest używane gdy z jakiegoś nagłego powodu chcemy wyrazić swoje niezadowolenie, bądź oburzenie, lecz nic z tym już nie możemy zrobić. Przykładowo jak ktoś zrobi coś nieumyślnie przed tym jak my to chcieliśmy i już nie można nic z tym zrobić.

- Nosz kurwa!
- Stary co się stało
- Petra dała ogłoszenie na serwerze o pewnym wydarzeniu
- Ale to chyba nic złego, a nawet może dobrze?
- No nic złego nie miało miejsca, ale zrobiła to chwilę przed tym jak ja to zrobić planowałem, a przecież z nią o tym nie rozmawiałem!
- XDDDDD Beka z ciebie
Wizerunek miasta