Niole

-5

Wódka. Określenie zapożyczone z języka francuskiego. Należy do slangu łączonego.

D: Krzyśko, Niole się skończyło leć do marketa po kolejną partie.
Wizerunek miasta