Nietrzebka

-12

Krótsza wersja słowa "Nie trzeba".

W sklepie Pani kasjerka cie pyta:
- Dać Panu torebke?
Ty odpowiadasz:
- Nietrzebka.
Wizerunek miasta