Niedebata

-3

Niedebata (nondebata, nie-debata, non-debata) to wynaturzenie debaty w której bierze udział tylko jedna strona sporu, a w sytuacjach skrajnych- wyłącznie jedna osoba.
Przykładami niedebaty są "arena prezydencka" w Lesznie oraz "debata prezydencka" w Końskich w 2020r.

1: Słyszałeś , że na debacie w Końskich był tylko Duda, a na debacie w Lesznie tylko Trzaskowski?
2: To już nie są debaty, to są niedebaty.
Wizerunek miasta