Nie trzeba pracować żeby balować

-3

Nie trzeba pracować żeby balować - Często używane przez młodzież stwierdzenie, które oznacza czerpanie korzyści materialnych od rodziców, i wydanie ich na imprezy i głupoty. Najczęściej jest ono stosowane przez osoby leniwe, niepotrafiące zarobić

- Stary zarób trochę siana,
bo ma lato pojedziemy na "tripa"
- Nie trzeba pracować żeby balować
- Weź się do pracy!
Wizerunek miasta