Nereczki

-6

Pożegnanie, w stylu "Narka"
Ewolucja Narka - Nerka - Nerki - Nereczki
Można używać każdego słowa użytego w ewolucji.
Zwrotów tych stosuje się głównie w województwie świętokrzyskim.

- Dobra ja spadam mordo
- Okej, nereczki

- Widzimy się jutro! Nerka!
- Nereczki ziom
Wizerunek miasta