Nalewka na mocne kości

125

Żartobliwe czy (tym bardziej) ironiczne określenie denaturatu. Ma związek z czaszką czy piszczelami umieszczanymi (szczególnie dawniej) na etykietach tego produktu.

Wizerunek miasta